2016/07/19

Shadowhunters Poetry/Poezja: The Mortal Cup


Mój nowy szalony pomysł, czyli wiersze inspirowane poszczególnymi odcinkami Shadowhunters. Moje życie zostało zdominowane przez ten fandom, więc staram się dawać z siebie coraz więcej każdego dnia.

My new crazy idea - poetry inspired by the episodes of Shadowhunters. My life has been dominated by this fandom, so I try to give more and more of myself every day.


WERSJA POLSKA


Oślepiona przez miłość,
Błądzisz po omacku,
Widzisz nie widząc,
Słyszysz nie słysząc,
Otoczona ciepłem kłamstwa,
Malujesz swoje koszmary,
Sądząc, że nad nimi panujesz.

Jedna decyzja,
Kobieca ciekawość,
Zew twojej krwi.
Świat wiruje przed twoimi oczyma.
Obrazy, dźwięki – karykatury rzeczywistości.
Koszmary przyobleka ciało.
Wypełnia je życie.

Unosząc zasłonę światła,
Uwalniasz uśpiony mrok,
Toniesz w nim,
W wodach płodowych swojej nowej matki
– Prawdy.

Rodzisz się na nowo,
Witana lodowatymi łzami,
Troskliwie otulona bólem.
Nad twoją kołyską unosi się cierpienie,
Zatracasz się w jego spojrzeniu.

______________________________________________________________

ENGLISH VERSION


Blinded by love,
You wander in the darkness,
You see without seeing,
You hear without hearing,
Surrounded by the warmth of lies,
You paint your nightmares
Thinking that you have control over them.

One decision,
Feminine curiosity,
Call of your blood.
The world spins before your eyes.
Images, sounds – caricatures of reality.
Nightmares become flesh.
Life fills them.

Lifting the veil of light,
You release dormant darkness,
You drown in it,
In the amniotic fluid of your new mother
- Truth.

You are reborn,
Welcomed by the icy tears,
Carefully wrapped in pain.
Over your cradle rises suffering,
You lose yourself in his eyes.

4 komentarze: